Informace ke kurzům než se přihlásíte

Přihláška

Kranio-sakrální terapie Níže jsou v tabulce vypsány termíny kurzů KST (kraniosakrální terapie), Práce s energií, emoce a tělo a čas od času i dalších kurzů a seminářů, na něž se můžete přihlásit skrze formulář, který se objeví po rozkliku vašeho výběru a tlačítka přihlásit se. Po rozkliku řádky uvidíte ceny, termíny, adresu konání s mapou a možnost se přihlásit.

Jedná se o tyto kurzy:

 • KST I+II (Kraniosakrální terapie I+II) – 4 dny, je nedělitelný - tj. nelze se zapsat jen do KST I, vyučuje se zde anatomie, vnímavost dotykem, technický postup ošetření celého těla a rozvíjí se intiuce.
 • KST III (Kraniosakrální terapie III) – 2 dny, lze jej absolvovat až po KST I+II. Na začátku se krátce opakuje KST I+II, dále se vyučuje další práce na lebce zvenku a hlavně zevnitř, rozvíjíte se vnímavost a intuice.
 • Práce s energií, emoce a tělo - 2 dny, doporučuji absolvovat před KST I+II (nebo těsně po). Pro praxi nejen léčitelskou, ale i kraniosakrální, je umění pracovat s energiemi docela důležité. Vyučuje se zde teorie i praxe, tedy vnímavost energií, vidění vnitřním zrakem, rukama, intuitivní práce nablízko i na dálku, dotykem i bezdotykově, čakry a struktura energetických těl a jejich vztah k hormonálnímu systému. Dále také diagnostika a uvolnění emocí zapouzdřených ve tkáních.
 • KST ZB - Základy ks biodynamiky – 2 dny, můžete jej absolvovat nezávisle na ostatních kurzech, avšak doporučujeme ještě před tím absolvovat napřed KST I+II. Vyučuje se zde intuice, vnímavost ke tkáňovým pohybům, uvnitřnění a neutrální stav bytí při práci, meditace a některé nové pozice ošetření oproti KST I, II a III.
 • Kranio-jóga - 1 den, doplňkový seminář, lze absolvovat kdykoli po kurzu KST I+II. Vyučuje se zde kraniosakrální sebeošetření a sebeošetření energiemi, uvnitřnění, meditace, energetizační cviky.
 • Základy kineziologie – 2 dny, lze absolvovat kdykoli, ideální doplněk ke kraniosakrální terapii, ale i samostatně. Vyučuje se zde svalový test a předtesty na uvolnění svalů – ty nám určitým dotykem dávají důležité informace z podvědomí, plus si uděláte ve dvojicích odblok ze současnosti i minulosti, plus si vytestujete a odnesete své osobní Bachovy esence v dávkovací lahvičce.
 • Reiki, Shamballa, Máhatmá, Ra Sheeba – nevyučujeme je na kurzu Práce s energií, ale zasvěcení zájemců provádím formou sezení s jednotlivcem, na které se ke mně inidividuálně objednáte telefonicky, tedy nikoli formou kurzu. Sezení – výklad se zasvěcením trvá cca hodinu. Ceny jsou v sekci CENÍK – většinou jeden stupeň zasvěcení = 1000 Kč. Zasvěcení doporučuji zejména těm, kdo chtějí pracovat s energií (jako léčitelé) nebo jako kraniosakrální terapeuté či maséři, a to nejen proto, že...

A další zájmové semináře, jako je kurz astrologie či šamanský seminář (viz dole na stránce), které si lze u nás vyžádat pro svoji skupinku.

SLEVY z kurzovného (tento systém platí pro kurzy konané v 2019)

Slevu lze uplatnit jen na kombinaci kurzů KST I+II, KST III, KST ZB a PE (Práce s energií), protože tyto čtyři kurzy tvoří jakési ucelené vzdělání. Nezapomínejte, že KST I+II je jeden kurz, nikoli dva.

 • Pokud se přihlásíte najednou do 2 kurzů: KST I+II a III, dostanete slevu 800 Kč.
 • Pokud se přihlásíte najednou do 2 kurzů: KST I+II a PE, je sleva 800 Kč.
 • Pokud se přihlásíte najednou do 2 kurzů: KST I+II a ZB, je sleva 800 Kč.
 • Pokud se přihlásíte najednou do 2 kurzů: ZB a PE, je sleva 800 Kč.
 • Pokud se přihlásíte najednou do 3 kurzů: KST I+II a III a PE, je sleva 1200 Kč.
 • Pokud se přihlásíte najednou do 3 kurzů: KST I+II a PE a ZB, je sleva 1200 Kč.
 • Pokud se přihlásíte najednou do 3 kurzů: KST I+II, III a ZB, je sleva 1200 Kč.
 • Pokud se přihlásíte najednou do 4 kurzů: KST I+II, III, ZB a PE, je sleva 2000 Kč.

Termíny si volíte předem sami a přihlášku vyplňujete na každý kurz zvlášť, a to i když se přihlašujete v jednom dni na několik kurzů. Podmínkou pro uplatnění slevy je uhradit do tří dnů od přihlášky najednou všechny zálohy za všechny kurzy, na které se přihlásíte, a tam, kde záloha není uvedena, uhradit plnou cenu kurzu. Doplatek je pak první den kurzu, který se koná jako první v pořadí, doplácí se najednou všechny doplatky a z celkové ceny je při tom odečtena výše uvedená sleva. Na ostatní kurzy, které zde nejsou uvedeny, se žádná sleva nevztahuje.

(Platební systém u žadatelů v sociální tísni je individuální a závisí na dohodě a posouzení.)

Certifikát

Certifikat Absolvováním každého kurzu (stupně) získáte certifikát - osvědčení o absolvování. V případě KST I+II jej však získáte až po absolvování všech 4 dní plus jedné individuální supervize v ceně 1000 Kč. Pokud se absolvent po kurzu neobjedná na supervizi, získá sice doklad o účasti na kurzu, ale ne certifikát. Povinná supervize po KST I+II je novinka, kterou zavádím od ledna 2019, protože jsem zjistila, že navzdory osobnímu přístupu a malému počtu účastníků na kurzech, si většina absolventů nepamatuje úplně správně celý postup ošetření.

Díky supervizi (tu si lze dohodnout kdykoli po kurzu a trvá hodinu až hodinu a půl), kde si student vyzkouší na mě celý postup ošetření a já mu opravím všechny chyby, si budu jista, že mu mohu vystavit absolventské osvědčení a že bude svou praxi provádět správně.

Kromě toho si v úvodu kurzu KST III ověřuji, kolik si toho pamatujete z KST I+II a zkonzultuji s vámi vaše poznatky z vaší praxe KST, kterou mezi tím doufám nabydete, takže na supervizi můžete přijít až po absolvování KST III.

Supervizí můžete absolvovat kolik budete chtít (cena je vždy 1000 Kč), ale pro certifikát z KST je jedna povinná. Kdo jste z větší dálky a je pro vás obtížné jezdit do Prahy zvlášť jen kvůli supervizi, je možné objednat si se mnou supervizi večer hned po konání jakéhokoli kurzu, kterého se zúčastníte, pokud na to bude čas. Stejně tak někdy řeším individuální zasvěcení do Reiki, Shambally či Ra Sheeby – tedy večer po kurzu nebo den před kurzem – tak, že přijedete do Prahy o den dříve, zasvěcení s výkladem trvá cca hodinu.

Proč absolvovat kurzy kraniosakrální terapie právě u nás

Kranio-sakrální terapie Kurzy probíhají v Praze Hloubětíně, v tichém a útulném prostředí domečku se zahrádkou, blízko metra a s bezproblémovým zaparkováním auta.

Jsou omezeny max. 10-ti účastníky a každá dvojice má k dispozici pohodlné masážní lehátko, takže lektor (tedy já) má časový prostor pro individuální přístup –obchází všechny praktikující a s každým podiskutuje. (Několikrát jsem se zúčastnila kurzů jinde, a tak vím, že při počtu 20 či více účastníků to běžné není.)

Anatomii vysvětluji česky a srozumitelně i pro laiky, a to pouze v rozsahu nutném pro porozumění kraniosakrální práci, a tak účastníky nezahlcuji přílišným množstvím informací, které pro praxi stejně nebudou potřebovat. Používáme názorné pomůcky – rozložitelná lebka, páteř, pánev, nervový systém, rozložitelný trup a hlava s vyjímatelnými orgány, takže si vše můžete „osahat“ a lépe porozumět výkladu.

Kranio-sakrální terapie Naše výuka KST je z velké části zaměřena na způsob práce a principy Dr. Johna Upletgera - doporučuji pořídit si mimo jiné jeho knihu „Ty a tvůj skrytý lékař“, kde popisuje příběhy ze své praxe, abyste se trochu seznámili s jeho přístupem a jeho osobností. Výborná je také obrázková učebnice „Kraniosakrální terapie“, jejímž autorem je Gert Grood Landeweer, kde najdete cenné informace. Od nás dostanete obsáhlá obrázková skripta.

Instruktážní video zdarma - naši absolventi KST mají k dispozici zdarma instruktážní video ošetření, dále zdarma telefonické a mailové konzultace a možnost kurz kdykoli zdarma zopakovat v roli mého asistenta.

Certifikát obdržíte po každém kurzu (stupni). Jedině po kurzu KST I+II je podmínkou jedna supervize (to je něco jako zkouška, ale nikoho z ní nevyhazuji, jen opravuji chyby). Nemusíte tedy absolvovat všechny kurzy a stupně a čekat na jediný závěrečný certifikát, ale můžete praktikovat již po KST I +II.

Termíny kurzů (tedy i jednotlivých stupňů KST a doplňkových kurzů) si vybíráte sami, takže časové mezery mezi KST I+II a mezi KST III a dalšími kurzy si zvolíte podle toho, jak vám to vyhovuje. Většina našich kurzů jsou nezávislé na nutnosti absolvovat i ty ostatní, ale některé z nich doporučujeme ve vzájemné kombinaci, jako například KST I+II a Práce s energií, emoce a tělo, protože mezi nimi je souvztažnost, ale na pořadí absolvování zde nezáleží. Jedině pro KST III. a Kranio jógu je nutné předem absolvovat KST I+II, protože k nim potřebujete informace z KST I+II Také KST ZB je lepší absolvovat až po KST I+II. Po ostatní kurzy není doporučované žádné pořadí.

Vyučujeme také „Práci s energií, emoce a tělo“, což je samostatný kurz (dříve jsme jeho obsah automaticky zahrnovali do kurzu KST I+II), který má s kraniosakrální terapií úzkou souvislost a vy máte dnes možnost se rozhodnout, zda jej chcete absolvovat či nikoli. Není tedy povinný, je jen doporučovaný ke KST (nebo i samostatně bez KST).

Množstevní slevy - Kraniosakrální praxi můžete provádět již po kurzu KST I+II, nemusíte čekat až budete mít za sebou i KST III. i kurz Práce s energií atd. Můžete se však zapsat do dvou nebo tří kurzů najednou (viz odstavec výše „Slevy z kurzovného“) a využít množstevní slevy. Zápis do více kurzů najednou má i další výhodu – budete mít místo na kurzech předem zajištěné, takže se nemusíte bát, že se do něj později kapacitně nevejdete.

Reference z našich kurzů

Než se přihlásíte, můžete si přečíst ohlasy absolventů na naše kurzy.

Ubytování v Praze

Většina kurzů probíhá v Praze. Místo konání i s webovou adesou a mapou najdete v této tabulce po kliknutí na daný kurz. Pokud potřebujete ubytování, doporučuji vám domluvit si je s větším přestihem, protože hotely bývají dost plné, a to buď v trochu dražším Hotelu Bella, který je pár minut chůze od místa konání kurzů směrem k centru Prahy, dále je poblíž také Hotel 51, anebo velmi levné ubytování v Hostelu Alfa, který je asi 15 minut chůze od místa konání kurů směrem k centru Prahy.

Ubytování na mimopražských akcích

V případě mimopražských akcí bývá ubytování většinou automatickou součástí akce, takže ho zajišťujeme. Jedině pokud byste chtěli přijet na akci o den dříve, třeba proto, že v den konání nemáte ráno dobrý spoj nebo z jiného důvodu, potřebuji to vědět už při vašem přihlašování. V nejbližší době však nepřipravuji žádný mimopražský kurz, leda byste si o něj u mě sami zažádali pro svoji skupinku.

Faktury a platby

Po vyplnění a odeslání přihláškového formuláře vám téměř okamžitě přijde automaticky odpověď s platebními podmínkami, a pokud ne, napište mi mail. Pokud chcete fakturu, vyplňte vaše fakturační údaje a do poznámky mi napište, zda chcete platit na fakturu jen zálohu, anebo rovnou celý kurz (v případě absence z důvodu např. nemoci a řádné omluvě, vám mohu platbu později přesunout na další vybraný termín). Pokud chcete fakturu, nereagujte platbou hned na odpovědní mail, ale kurz uhraďte až po obdržení faktury, kterou vypíšu ručně a bude mít jiný variabilní symbol než ten, který je vygenerován automaticky v odpovědním mailu mimo můj ruční zásah.

Termíny kurzů, časový rozvrh, cena a přihláška.
Pod tabulkou najdete popis kurzů.

- KST I+II + práce s energií více info
Adresa
 • Cena: 9 200 Kč
 • Záloha: 3 200 Kč

 • Lektor: Zdeňka Ocelíková
Časový rozvrh
 • pá 02.11.2018 od 10:00 do 18:00 h Energie
 • so 03.11.2018 od 10:00 do 18:00 h KST I
 • ne 04.11.2018 od 09:00 do 16:00 h KST I
 • so 17.11.2018 od 10:00 do 18:00 h KST II
 • ne 18.11.2018 od 09:00 do 16:00 h KST II
- KST I+II+III + práce s energií více info
Adresa
 • Cena: 12 600 Kč
 • Záloha: 4 600 Kč

 • Lektor: Zdeňka Ocelíková
Časový rozvrh
 • pá 02.11.2018 od 10:00 do 18:00 h Energie
 • so 03.11.2018 od 10:00 do 18:00 h KST I
 • ne 04.11.2018 od 09:00 do 16:00 h KST I
 • so 17.11.2018 od 10:00 do 18:00 h KST II
 • ne 18.11.2018 od 09:00 do 16:00 h KST II
 • so 23.02.2019 od 10:00 do 18:00 h KST III
 • ne 24.02.2019 od 09:00 do 16:00 h KST III
- KST I+II více info
Adresa
 • Cena: 7 800 Kč
 • Záloha: 2 800 Kč

 • Lektor: Zdeňka Ocelíková
Časový rozvrh
 • so 03.11.2018 od 10:00 do 18:00 h
 • ne 04.11.2018 od 09:00 do 16:00 h
 • so 17.11.2018 od 10:00 do 18:00 h
 • ne 18.11.2018 od 09:00 do 16:00 h
- KST I+II+III více info
Adresa
 • Cena: 11 200 Kč
 • Záloha: 4 200 Kč

 • Lektor: Zdeňka Ocelíková
Časový rozvrh
 • so 03.11.2018 od 10:00 do 18:00 h KST I
 • ne 04.11.2018 od 09:00 do 16:00 h KST I
 • so 17.11.2018 od 10:00 do 18:00 h KST II
 • ne 18.11.2018 od 09:00 do 16:00 h KST II
 • so 23.02.2019 od 10:00 do 18:00 h KST III
 • ne 24.02.2019 od 09:00 do 16:00 h KST III
- KST III - OBSAZEN více info
Adresa
 • Cena: 3 800 Kč

 • Lektor: Zdeňka Ocelíková
Časový rozvrh
 • so 01.12.2018 od 10:00 do 18:00 h
 • ne 02.12.2018 od 09:00 do 16:00 h
- KST I + II (kraniosakrální terapie) více info
Adresa
 • Cena: 7 800 Kč
 • Záloha: 3 800 Kč

 • Lektor: Zdeňka Ocelíková
Časový rozvrh
 • pá 18.01.2019 od 10:00 do 18:00 h
 • so 19.01.2019 od 09:00 do 17:00 h
 • ne 20.01.2019 od 09:00 do 17:00 h
 • po 21.01.2019 od 09:00 do 13:00 h
- PE (Práce s energií, emoce a tělo) více info
Adresa
 • Cena: 3 800 Kč

 • Lektor: Zdeňka Ocelíková
Časový rozvrh
 • so 02.02.2019 od 10:00 do 18:00 h
 • ne 03.02.2019 od 09:00 do 16:00 h
- KST III (Kraniosakrální t. - lebka). více info
Adresa
 • Cena: 3 800 Kč

 • Lektor: Zdeňka Ocelíková
Časový rozvrh
 • so 23.02.2019 od 10:00 do 18:00 h
 • ne 24.02.2019 od 09:00 do 16:00 h
- PE (Práce s energií, emoce a tělo) více info
Adresa
 • Cena: 3 800 Kč

 • Lektor: Zdeňka Ocelíková
Časový rozvrh
 • so 16.03.2019 od 10:00 do 18:00 h
 • ne 17.03.2019 od 09:00 do 16:00 h
- KST I + II (kraniosakrální terapie) více info
Adresa
 • Cena: 7 800 Kč
 • Záloha: 3 800 Kč

 • Lektor: Zdeňka Ocelíková
Časový rozvrh
 • pá 29.03.2019 od 10:00 do 18:00 h
 • so 30.03.2019 od 09:00 do 17:00 h
 • ne 31.03.2019 od 09:00 do 17:00 h
 • po 01.04.2019 od 09:00 do 13:00 h
- KST ZB (Základy ks-biodynamiky) více info
Adresa
 • Cena: 3 800 Kč

 • Lektor: Zdeňka Ocelíková
Časový rozvrh
 • so 13.04.2019 od 10:00 do 18:00 h
 • ne 14.04.2019 od 09:00 do 16:00 h
- PE (Práce s energií, emoce a tělo) více info
Adresa
 • Cena: 3 800 Kč

 • Lektor: Zdeňka Ocelíková
Časový rozvrh
 • so 11.05.2019 od 10:00 do 18:00 h
 • ne 12.05.2019 od 09:00 do 16:00 h
- KST I + II (kraniosakrální terapie) více info
Adresa
 • Cena: 7 800 Kč
 • Záloha: 3 800 Kč

 • Lektor: Zdeňka Ocelíková
Časový rozvrh
 • pá 24.05.2019 od 10:00 do 18:00 h
 • so 25.05.2019 od 09:00 do 17:00 h
 • ne 26.05.2019 od 09:00 do 17:00 h
 • po 27.05.2019 od 09:00 do 13:00 h
- KST III (Kraniosakrální t. - lebka). více info
Adresa
 • Cena: 3 800 Kč

 • Lektor: Zdeňka Ocelíková
Časový rozvrh
 • so 08.06.2019 od 10:00 do 18:00 h
 • ne 09.06.2019 od 09:00 do 16:00 h

Další kurzy a semináře

 • Kurz Astrologie hrou - v tomto kurzu si budete hrát s planetami a astro-konstelacemi a naučíte se tak astrologii a horoskopům rozumět velice zábavnou formou, při níž si vše potřebné lehce zafixujete. číst dále...
 • Šamanské semináře - víkendový seminář s ubytováním a zajímavým programem, o němž si můžete přečíst podrobnosti na stránkách saman-ka.cz.