Hovory s duší

Prostor pro duši Hovory s duší je způsob jak navázat ztracené spojení s duší a jak se dozvědět, kudy se máme dát, abychom následovali její hlas. Jde o dosažení vnitřního pocitu radosti, klidu a míru, prostě duševní rovnováhy. Duše se otevírá, zaceluje, rozsvěcuje, osvobozuje, pokud si uvědomíme, kde v životě děláme chybu a kudy správná cesta nevede a pokud se rozhodneme jít tou správnou cestou a dělat správná rozhodnutí.

Problém právě je, že někteří lidé chodí stále v kruhu a dělají tytéž chyby a neuvědomují si jaké - kde je příčina jejich potíží. Nejen pocit chybějícího štěstí, ale i nemoci, ať už fyzické či duševní, jsou většinou důsledkem toho, že děláme něco, co dělat nemáme, anebo že naopak neděláme něco, co dělat máme.

Ve chvíli, kdy se naladím na vaši duši, jsem schopna vám odpovídat pravdivě na vaše otázky, na které neznáte odpověď a které se týkají čehokoli okolo vás, vašich rozhodování, a tak vám ukázat správnou cestu a příčinu vašich potíží, a to i zdravotních. Duchovní příčiny nemocí, tak, jak jsou standardně předkládány, jsou příliš obecné a ne vždy přesné. Naše duše nám je schopna říci konkrétní informace a hlavně takové, které se týkají jen a jen vás. Často lidičky překvapí, co se od své duše dozví.

Když se naladím na vaši duši, tak cítím, zda jí alespoň trochu nasloucháte, anebo zdali ji vězníte utemovanou někde hluboko uvnitř v sobě a vůbec nenasloucháte jejímu hlasu, který je pro štěstí a zdraví stěžejní. Tato „technika“ je můj způsob, který se vyvinul v průběhu času, kdy jsem klienty ošetřovala energií a intuitivně prováděla určité úkony, při nichž mi klienti řekli, že se jim ulevilo, spadla z nich tíha, anebo také, že mají pocit tepla na hrudi a cítí lásku v srdci, anebo cítí příjemné mravenčení v celém těle a také například, že „prohlédli“, něco důležitého si uvědomili. Ne všichni klienti jsou však ochotni slyšet radu od svojí duše a řídit se jí. Pokud nejsou, tak se nic nezmění, jejich duše se nerozzáří a tíha z nich nespadne. Odejdou tak, jak přišli. Nikoho do ničeho nenutím, To záleží na klientovi.

Někdy je třeba zvolit nějakou terapii. A tady je právě užitečné zeptat se své duše mým prostřednictvím, zda je pro vás vhodná taková či maková terapie, zda vám pomůže. Díky tomu nemusíte zkoušet mnoho různých terapií, z nichž většina nemusí třeba fungovat a ušetříte tak čas i peníze, protože se můžete zaměřit pouze na to, co je pro vás skutečně účinné a užitečné.

Očista energií

Očista energií je vlastně rychlé bezdotykové srovnání osy těla a energetických center (čaker) a provádí se v oblečení ve stoje. Každý klient, který ke mně přijde, tak pokud to neodmítne, poskytnu mu tuto službu v rámci jakékoli další služby zdarma. Je to jen pár minut.